http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА

НАЧЕЛНИК

Број: 02-020-18/13

Датум: 06.06.2013.

На основу члана 60. Статута општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“ број: 1/05) и Појашњења Процедура за избор пописних органа и особља које ће бити ангажовано у попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ у 2013. години, број: 11-43-2-12-798-5/13, од 05.06.2013. године, начелник општине д о н о с и:

O Д Л У К У

о расписивању Јавног огласа за избор чланова

Пописне комисије локалне самоуправе

ЧЛАН 1.

Овом Одлуком расписује се Јавни оглас за избор 4 члана Пописне комисије јединице локалне самоуправе (у даљем тексту ПКЛС) за општину Оштра Лука.

ЧЛАН 2.

У складу са чланом 26. став (2) и (3) Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године („Службени гласник БиХ“. број: 10/12 и 18/13), састав ПКЛС-а мора да буде такав да је:

- један члан комисије из реда српског народа;

- један члан комисије из реда бошњачког народа;

- један члан комисије из реда хрватског народа;

- један члан комисије из реда осталих.

ЧЛАН 3.

Један од четири члана ПКЛС-а мора да буде запослен у Служби за геодетске, имовинско-правне послове и катастар.

ЧЛАН 4.

Поред општих услова Огласа предвиђених Законом, кандидати морају да испуњавају и посебне услове:

- да имају минимално завршену четворогодишњу средњу стручну спрему;

- да кандидат који је запослен у једници локалне самоуправе достави доказ о томе.

ЧЛАН 5.

Мандат чланова ПКЛС-а траје до окончања свих активности и процедура предвиђених Законом о попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ у 2013. Години.

ЧЛАН 6.

Кандидати који се пријављују на Јавни оглас попуњавају Пријаву кандидата за члана Пописне комисије локалне самоуправе, а који могу преузети сваким радним даном у периоду од 08.00 до 16.00 часова у просторијама Административне службе општине Оштра Лука; Оштра Лука бр.55; 79 263 Оштра Лука.

ЧЛАН 7.

Јавни оглас остаје отворен до 10.06.2013. године, а биће објављен на Огласној табли Административне службе и на Web. сајту општине www.opstinaostraluka.org

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Драган Станар

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA ISPORUKU I MONTAŽU PLASTENIKA

Datum objave: 06.06.2013.

Važi do 14.06.2013.

U okviru realizacije programa Women’s Empowerment i projekta "Empowerment of women in rural area Oštra Luka“ Udruženje žena „Matica“kao implementator projekta objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA ISPORUKU PLASTENIKA

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je podnošenje ponude za isporuku i montažu plastenika površine 50 m2 sa sistemom za navodnjavanje.

1. USLOVI I UPUTE PONUĐAČIMA Pravila poziva:

1. Na poziv se mogu prijaviti sve registrovane pravne osobe koje se bave proizvodnjom plastenika

2. Svi učesnici poziva biće direktno obaviješteni o rezultatima poziva najviše deset dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda

3. Izbor najbolje ponude po ovom pozivu izvršiće komisija

Način podnošenja prijava: Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Prijava na Javni poziv za podnošenje ponude za isporuku plastenika - Ne otvaraj“ na adresu:

Udruženje žena „Matica“

Oštra Luka bb

79263 Oštra Luka

Vrijeme trajanja poziva: Poziv je otvoren od dana objavljivanja, do 14.06.2013. do 12 sati. Zakašnjele prijave neće biti razmatrane!

Od ponuđača se očekuje da dostavi specifikaciju za plastenik koja će obuhvatati sve potrebne tehničke i finansijske detalje, isporuku i montažu na lokaciji Oštre Luke.

Dodatne informacije na telefon 065/281-869, kontakt osoba Branka Kuridža, koordinator projekta.

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

POZIVAJU SE GRAĐANI, KOJI SU PRIKLJUČENI NA VODOVOD „UTVINAC“ DA PRISUSTVUJU SASTANKU KOJI ĆE SE ODRŽATI U NEDELJU, 09.06.2013. GODINE U RESTORANU „LUKA“ U OŠTROJ LUCI SA POČETKOM U 19:00 ČASOVA.

NA SASTANKU ĆE SE RAZGOVARATI O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE, TE O NAČINIMA DALJEG VODOSNABDIJEVANJA GRAĐANA U MJESNOJ ZAJEDNICI OŠTRA LUKA.

 

 


Strana 31 od 35

Ko je on-line

Imamo 3 gostiju na mreži

Vremenska prognoza

Anketa

Da li ste zadovoljni izgledom sajta?