http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 60. Статута општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“ број: 06/15 и 9/17) и Одлуке о поништењу јавног конкурса, број: 02-020-15/20 од 07.02.2020. године, начелник општине о б ј а в љ у ј е:

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

за пријем на рад на неодређено вријеме у Општинску управу Општине Оштра Лука

Поништава се Јавни конкурс за пријем на рад на неодређено вријеме у Општинску управу општине Оштра Лука, број: 02-120-2/20 од 22.1.2020. године, а објављеног у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр.6/20 од 28.1.2020. године и дневном листу „Глас Српске“ од 29.1.2020. године, за сљедеће радно мјесто:

Opširnije...
 

Јавни конкурс за пријем на рад на неодређено вријеме

На основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске” број 97/16), члана 7. став 2. и члана 8. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управу (“Службени гласник Републике Српске” број 42/17), одредаба Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“, број: 10/19), Плана запошљавања у Општинској управи општине Оштра Лука за 2020. годину („Службени гласник општине Оштра Лука“, број: 1/20) и члана 60. Статута општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“, број: 6/15 и 9/17), Начелник општине Оштра Лука расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем на рад на неодређено вријеме у Општинску управу Општине Оштра Лука

 

I Предмет конкурса

У Општинску управу Општине Оштра Лука прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника:

- Виши стручни сарадник за рачуноводство, основна средства, опрему, јавна добра и ситан инвентар - 1 извршилац

Opširnije...
 

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 17. став 1. и став 4. Закона о студентском стандарду („Службени гласник Републике Српске“ број: 34/08“), члана 60. Статута општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“ број: 6/15 и 9/18), члана 4. став 2. Правилника о стипендирању студената са територије општине Оштра Лука („Службени гласник Општине Оштра Лука, број 1/15 и 1/18) и Одлуке о расписивању конкурса за додјелу стипендија, број:02-020-143/19 од 17.12.2019.године, Начелник општине Оштра Лука, р а с п и с у ј е:


ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу 9 општинских стипендија за 2020. годину


I

Општинске стипендије се додјељују за 2020. годину и исплаћиваће се у десет једнаких мјесечних рата у износу од 100,00 КМ.

Opširnije...
 


Strana 55 od 60

Ko je on-line

Imamo 17 gostiju na mreži

Vremenska prognoza

Anketa

Da li ste zadovoljni izgledom sajta?