http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Novosti

Одлука - расписивање огласа за избор кандидата за попуну резервног списка

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 2.13 став (1) тачка 3. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези с чланом 11. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 27/22), Општинска изборна комисија Оштра Лука, на сједници одржаној 20.05.2022. године доноси:

ОДЛУКУ

o расписивању Јавног огласа

за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата

Poslednje ažurirano petak, 20 maj 2022 09:58 Opširnije...
 

Одлука о расписивању Јавног огласа за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 2.13 став (1) тачка 8. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези с чланом 69. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број:27/22), Општинка изборна комисија Оштра Лука, на сједници одржаној 20.05.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању Јавног огласа

за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата

Poslednje ažurirano petak, 20 maj 2022 09:50 Opširnije...
 

Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 8. Закона o министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,број: 41/03), члана 18. став 2 Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 21. и 78. Стаута општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“, број: 6/15 и 9/17 ), и Одлуке Скупштина општине Оштра Лука број: 01-022-26/22 од 25.03.2022. године ,Скупштина општине Оштра Лука р а с п и с у ј е:


ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука

Poslednje ažurirano petak, 08 april 2022 06:38 Opširnije...
 

Оглас за продају службеног моторног возила у власништву општине Оштра Лука

El. pošta Štampa PDF

 

На основу члана 59, став 1,тачка 21 Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске број: 97/16,36/19,61/21) и Одлуке Скупштине општине Оштра Лука број: 01-022-30/22 од 25.03.2022.године о продаји путничког моторног возила марке „Хундаи Елантра“ ( Службени гласник Општине Оштра Лука број: 4/22) , а у вези са чланом 1.Правила о поступку провођења Лицитације за продају путничког моторног возила, Начелник општине о б ј а в љ у ј е :


О Г Л А С

за продају службеног моторног возила у власништву општине Оштра Лука

Poslednje ažurirano četvrtak, 07 april 2022 06:03 Opširnije...
 

Јавни конкурс за додјелу средстава гранта спортским организацијама

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 25. Статута општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“, број: 06/15 и 9/17), члана 4. став 1. Правилника о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта спортским организацијама са подручја општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“, број: 03/20) и члана I. Одлуке о расписивању конкурса за додјелу средстава гранта спортским организацијама са подручја општине Оштра Лука, број: 02-020-47/22 од 24.03.2022. године, Начелник општине Оштра Лука расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу средстава гранта спортским организацијама са подручја

општине Оштра Лука за 2022. годину

Poslednje ažurirano petak, 25 mart 2022 12:53 Opširnije...
 


Strana 9 od 34