http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku dugoročnog kreditnog zaduženja

El. pošta Štampa PDF

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK OPŠTINE


Broj: 02-404-28/23

Datum: 04.04.2023. godine


Na osnovu Odluke o kreditnom zaduženju, broj: 01-022-70/22 od 26.07.2022. godine, Načelnik opštine raspisuje:


JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda za nabavku dugoročnog kreditnog zaduženja

 

1. Podaci o korisniku kredita

 

Korisnik kredita: Opština Oštra Luka

Adresa: Oštra Luka 55, 79263 Oštra Luka

JIB: 4400697800002

Telefon: 052/337-200

Faks: 052/337-201

Web adresa: www.opstinaostraluka.org

Kontakt osoba: Saša Rodić

e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

2. Specifikacija kreditnog zaduženja – ograničenja iz odluke o kreditnom zaduženju

- iznos kreditnog zaduženja: 2.300.000,00 KM,

- nominalna kamatna stopa: ne više od 3,90%,

- kamatna stopa: promjenjiva – u skladu sa kretanjima vrijednosti Euribora,

- grejs period: nije predviđen,

- rok otplate kredita: 12 godina (144 mjeseca),

- način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima,

- obrada zahtjeva: ne više od 1% od iznosa kredita, jednokratno, i plaća se poslije zaključenja ugovora (drugi troškovi su neprihvatljivi),

- obezbjeđenje: mjenice i nalozi Opštine Oštra Luka,

- valuta plaćanja je KM,

- banke za finansiranje predviđenog projekta ne mogu tražiti učešće u kreditu,

- za slučaj prijevremene otplate banka ne može naplatiti naknadu.

 

Opština Oštra Luka je obezbijedila projektno-tehničku dokumentaciju vodovoda čija se izgradnja planira, te će obezbijediti i ostale dozvole za gradnju vodovoda. Takođe, Opština Oštra Luka je putem Odluke Vlade RS, broj: 04/1-012-2-3382/22 od 21.09.2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 95/22) obezbijedila 500.000,00 KM za prvu fazu izgradnje vodovoda.

 

3. Namjena kredita i ostali uslovi

 

- kreditna sredstva su namijenjena za finansiranje izgradnje vodovoda u centralnom dijelu opštine Oštra Luka,

- ponude mogu podnijeti samo poslovni subjekti koji su u skladu sa zakonskim propisima uredno registrovani za obavljanje bankarskih poslova (banke),

- banka koja bude odabrana kao najpovoljniji ponuđač dužna je u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora izvršiti uplatu kreditnih sredstava na namjenski ručun otvoren za Opštinu Oštra Luka.

 

4. Rok prijema ponuda

 

Blagovremenim ponudama smatraće se ponude banaka koje budu pristigle ili poslane putem poštanskog operatera najkasnije do 27.04.2023. godine.


Otvaranje ponuda, izvršiće se 03.05.2023. godine u prostorijama Opštinske uprave Oštra Luka sa početkom u 11:00 časova. Predstavnici banaka koje su dostavile ponudu mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

 

5. Način dostavljanja ponuda

 

Na osnovu navedenih podataka u ovom pozivu banka - ponuđač dostavlјa:

- popunjen obrazac ponude (koji je objavljen na Internet stranici Opštine Oštra Luka),

- simulaciju plana otplate kredita,

- model ugovora o kreditu - ponuda banke koja sadrži model ugovora sačinjen prema drugačijim uslovima od uslova iz ovog poziva, biće odbijena kao neprihvatlјiva,

- ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti uz naznaku „ne otvarati – otvara komisija“.

 

6. Način odabira banke

 

Cijenu ponude čine ukupni troškovi koštanja kreditnog zaduženja, a to je apsolutni iznos kamate u cijelom periodu zaduženja uvećan za iznos obrade zahtjeva kredita.


Najpovoljnija banka - kreditor biće odabrana na način da se dostavljene ponude rangiraju od one sa najnižom ukupnom cijenom ponude (prva u rangu) ka ponudi sa najvišom cijenom (zadnja u rangu).


Banki čija se ponuda nalazi na prvorangiranoj poziciji biće ponuđen ugovor.


7. Dokumentacija neophodna na uvid bankama - ponuđačima

 

Kako bi banke mogle dati što kvalitetniju ponudu, ako postoji potreba, Opština Oštra Luka će istima učiniti dostupne finansijske izvještaje iz prethodne tri godine, te usvojeni bužet za tekuću godinu i sl.


8. Podaci o javnom objavljivanju

 

Javni poziv je objavljen na Internet stranici Opštine Oštra Luka (www.opstinaostraluka.org), a informacije o izvršenoj objavi oglašene se u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

 

Načelnik opštine

Dragan Mastikosa

Prilog - link za preuzimanje:

- Obrazac za dostavljanje ponude


Objavljeno 07.04.2023. godine

 

 

 

Poslednje ažurirano petak, 07 april 2023 08:23