http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Оглас за продају службеног моторног возила у власништву општине Оштра Лука

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА

НАЧЕЛНИК


Број : 02-410-1/23

Датум: 01.03.2023.


На основу члана 59, став 1,тачка 21 Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске број: 97/16,36/19,61/21) и Одлуке Скупштине општине Оштра Лука број: 01-022-12/23 од 17.02.2023.године о продаји путничког моторног возила марке „Киа Соренто“ ( Службени гласник Општине Оштра Лука број: 2/23) , а у вези са чланом 1.Правила о поступку провођења Лицитације за продају путничког моторног возила, Начелник општине о б ј а в љ у ј е :

О Г Л А С

за продају службеног моторног возила у власништву општине Оштра Лука

 

 

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

Продаја путем лицитације половног путничког возила које је у власништву општине Оштра Лука.

 

II ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Путничко моторно возило марке „Киа Соренто“, број шасије КНЕЈЦ524585845382, регистарски број: Ј36-А-057, година производње 2008 ; боја : црна ; број мотора: Д4ДЦБ8328582; врста горива: дизел; број сједишта: 5; снага мотора 125 kW, пређени километри 267.953, у возном стању.

 

III ЦИЈЕНА

Почетна продајна цијена за возило које је предмет продаје износи 3.300,00 КМ.

 

IV ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која доставе понуду на прописаном обрасцу. Образац за понуду се може преузети на интернет страници општине Оштра Лука или у пријемној канцеларији општине Оштра Лука, канцеларија број 1.

 

V НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

По извршеној лицитацији у року од пет дана сачинит ће се купопродајни уговор за путничко возило које је предмет уговора. Купац је дужан уплатити цјелокупан износ из уговора у року од 3 ( три ) дана од дана потписивања уговора.

 

VI РОК ЗА ПРИЈАВУ

Пријаве за учешће на лицитацији, подносе се путем поште на адресу општине Оштра Лука, Оштра Лука 55,79263 Оштра Лука или достављањем у пријемну канцеларију- канцеларија број:1 с назнаком „ Понуда за куповину возила-НЕ ОТВАРАТИ“. Рок за достављање понуда је седам дана од дана објављивања у „Гласу Српске“. Продаја возила ће се извршити ако на оглас пристигне и само једна понуда.

 

VII ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавна лицитација ће се одржати дана 24.03.2023. године у згради општинске управе канцеларија број 11, са почетком у 11,00 часова. Путничко возило које је предмет продаје налази се иза зграде Општине Оштра Лука и може се погледати сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова. Контакт особа у вези продаје је Миланка Мајсторовић, контакт телефон 052/337-200.

 

Начелник општине

Драган Мастикоса

 

Прилози:

- Правила о поступку провођења лицитације

- Образац понуде

 

Poslednje ažurirano utorak, 07 mart 2023 06:50