http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу финансијских средстава удружењима и фондацијама

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 59. Став 18 и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16,36/19 и 61/21 ), члана 60. Статута општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“ број: 06/15 и 9/17), члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима расподјеле средстава удружењима и фондацијама („Службени гласник општине Оштра Лука“ број: 03/20) и Одлуке о расписивању конкурса за додјелу средстава удружењима и фондацијама за 2023. годину, број: 02-020-18/23 од 06.02.2023. године, Начелник општине Оштра Лука р а с п и с у ј е:


ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу финансијских средстава удружењима и фондацијама из буџета Општине Оштра Лука за 2023. годину

 

 

I ОПШТИ УСЛОВИ

Финансијска средства у укупном износу од 23.000 КМ додијељују се за финансирање/суфинансирање приједлога пројеката, а који се већим дијелом или у потпуности реализују на подручју општине Оштра Лука.

Право на пријаву на Јавни конкурс све организације регистроване као удружења или фондације у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

 

II ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА/СУФИНАНСИРАЊА ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Предмет разматрања и финансирања/суфинансирања биће они пројекти који помажу рјешавању проблема у локалној заједници у сљедећим приоритетним областима:

1) Побољшање положаја дјеце, омладине, породице, жена, старих особа, инвалида и националних мањина;

2) Побољшање партиципације грађана у процесу одлучивања, учешћа у развоју мјесних заједница и укупног демократског развоја на подручју локалне самоуправе;

3) Унапређење предузетништва, привредних активности и смањења незапослености;

4) Унапређење и афирмација пољопривредне производње;

5) Унапређење и афирмација туристичких садржаја, екологије и заштите животне средине;

6) Подизање укупног образовног нивоа становника општине кроз област културе, образовања, информисања, стручних обука и предавања и других активности и манифестација;

7) Развој спорта на подручју општине;

8) Побољшање положаја становника општине у области здравствене и социјалне заштите;

9) Промоција потенцијала општине.

 

III КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ОЦЈЕЊИВАЊА ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Оцјену поднесених приједлога пројеката врши Комисија коју именује начелник општине.

Комисија оцјењује поднесене захтјеве и предлаже расподјелу средстава на основу пројекта који подноси удружење или фондација, цијенећи при том сљедеће критеријуме:

 

1)Административни и елиминаторни критеријуми

1. Неблаговремена пријава на Конкурс;

2. Пројекат није у складу са чланом 7. овог Правилника;

3. Недостају формални услови за кандидовање пројекта (непотпуна или нетачна документација);

4. Активности које се у потпуности или већим дијелом планирају изван општине Оштра Лука;

Уколико апликант није задовољио један или више критеријума, његов приједлог неће ући у даљу процедуру разматрања и биће одбијен.

 

2) Позитивни критеријуми

1. Релевантност пројекта с обзиром на постављене приоритетне области;

2. Квалитет пројекта;

3. Одрживост пројекта;

4. Буџет пројекта;

5. Допринос запошљавању;

6. Суфинансирање пројекта;

7. Партнерство у пројекту;

8. Извођење пројектних активности у потпуности на територији општине Оштра Лука.

 

За оцјену пројекта према позитивним критеријумима користи се скала од 1 до 5 поена за сваки критеријум појединачно. Оцјена један је минимум, а пет је максимум бодова за сваки критеријум појединачно.

 

Сваки члан Комисије додјељује бодове за сваки од позитивних критеријума.

 

Коначна оцјена сваког од критеријума представља збир бодова свих чланова Комисије подијељен бројем чланова Комисије (просјечна оцјена критеријума).

 

Коначна оцјена пројекта представља укупан збир просјечних оцјена сваког критеријума (просјечна оцјена пројекта).

 

Удружење или фондација може у оквиру једног Конкурса конкурисати са два или више пројеката.

 

Предност ће имати онај пројекат који буде боље рангиран, а у оквиру расположивог финансијког износа намијењеног за финансирање/суфинансирање пројеката.

 

Два или више пројеката од стране једног апликанта може бити финансиран/суфинансиран једино у случају да остали апликанти нису задовољили конкурсну процедуру или постоји вишак финансијских средстава намијењен за ову сврху.

 

У циљу равномјерније расподјеле финансијких средстава на више корисника који су испунили услове Конкурса, Општина Оштра Лука као финансијер/суфинансијер може одобрити мањи износ средстава апликанту од оне који је исти тражио, под условом да се не нарушава смисао и оправданост пројектних активности.

 

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА

Удружења и фондације подносе пријаву на Конкурс.

 

Уз пријаву удружења и фондације прилажу:

1) Рјешење о регистрацији у Републици Српској односно Босни и Херцеговини (овјерену копију или оригинал);

2) Попуњен образац пројектног приједлога (ПРИЛОГ бр.1) – прописан образац је доступан у електронској форми на интернет страници Општине Оштра Лука www.opstinaostraluka.org.

 

Пројектна документација се подноси Комисији у запечаћеној коверти путем поште на адресу: Општина Оштра Лука; Општинска управа; Оштра Лука бр.55; 79 263 Оштра Лука или непосредно на протокол Општине Оштра Лука, са назнаком: „ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА И ФОНДАЦИЈАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА ЗА 2023. ГОДИНУ – Комисији за разматрање приједлога пројеката удружења и фондација.“

 

Додатне информације везане за Јавни позив могу се добити слањем упита на мејл: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

 

Рок за достављање пројектних приједлога је 22.02.2023. године

 

Број: 02-40-26/23

Датум: 07.02.2023.

НАЧЕЛНИК

Драган Мастикоса

 

 

Прилог:

Образац пројектног приједлога - ПРИЛОГ бр. 1

 

Poslednje ažurirano utorak, 07 februar 2023 11:13