http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za javnu nabavku rastoranskih usluga za potrebe obilježavanja slave Doma zdravlja

El. pošta Štampa PDF

JZU DOM ZDRAVLJA "SVETI SAVA" OŠTRA LUKA

 

Broj: 11/23

Datum: 12.01.2023.


U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama raspisan je:


JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za javnu nabavku rastoranskih usluga za potrebe obilježavanja slave Doma zdravlja

1. Naziv i adresa ugovornog organa:

JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Oštra Luka, Nikole Tesle 58, 79.263 Oštra Luka.

JIB: 4400775610002

Telefon: 052/337-189

Faks: 052/337-182

e-mail: dom.zdravlja.os@gmail.com

 

2. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Naziv: Restoranske usluge za potrebe obilježavanja slave Doma zdravlja „Sveti Sava“ dana 27.01.2023.godine. – Usluge iz Aneksa II, Zakona o javnim nabavkama.

Mjesto pružanja usluga: u Oštroj Luci.

Tehnička specifikacija: topli i hladni napici, jela, salate, deserti ( sa uključenim PDV-om i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima).

JRJN: 55300000-3.

 

3. Procijenjena vrijednost nabavke : 600,00 KM ( bez PDV-a).

 

4. Način dostavljanja ponude:

Ponudom će se smatrati dostavljeni cjenovnik predmetnih usluga, a isti se može dostaviti lično na protokol Doma zdravlja ili putem pošte, ili faksa i elektronski na e-mail.

 

5. Adresa na koju se ponuda-cjenovnik dostavlja:

Adresa: Nikole Tesle 58, 79.263 Oštra luka.

Faks: 052/337-182

e-mail: dom.zdravlja.os@gmail.com

 

6. Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na određeni period:

Usluga će se pružati jednokratno na dan 27.01.2023.godine.

Račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom – račun za izvršenu uslugu može biti dostavljen/dostavljan od jednog ili više dobavljača.

 

7. Krajnji rok za dostavljanje ponuda – cjenovnika:

26.01.2023. godine.

 

8. Web adresa stranice ili druga internetska adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija:

Dodatna dokumentacija nije predviđena.

 

9. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Kontakt osoba: Daliborka Gajić-Zorić

Telefon: 052/337-189

e-mail: dom.zdravlja.os@gmail.com

D I R E K T O R

Trninić dr Milena

 

Poslednje ažurirano četvrtak, 12 januar 2023 10:35