http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Јавни позив за додјелу новчане помоћи родитељима за рођено дијете са подручја општине Оштра Лука за 2022. годину

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 60. Статута општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“ број: 06/15 и 9/17), члана 4. Правилника о о условима и начину додјеле новчане помоћи за новорођено дијете („Службени гласник општине Оштра Лука“ број: 13/20), Начелник општине Оштра Лука  р а с п и с у ј е:


ЈАВНИ ПОЗИВ

за додјелу новчане помоћи родитељима за рођено дијете са подручја општине Оштра Лука за 2022. годину

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Финансијска средства планирана у Буџету Општине Оштра Лука за 2022. годину за ове намјене износе 10.000 КМ и након завршеног поступка пријаве биће додијељена у једнократном новчаном износу у зависности од броја пристиглих и одобрених захтјева у току трајања Јавног позива.

 

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Помоћ за новорођено дијете је новчани износ на који има право само један родитељ или законски старатељ за свако рођено дијете у току године са мјестом пребивалишта на подручју општине Оштра Лука најмање 1 (једну) годину непрекидно прије рођења дјетета.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

Уз захтјев за остваривање права на новчану помоћ за новорођено дијете, родитељ или законски старатељ прилаже оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

- лична карта подносиоца захтјева;

- увјерење о пребивалишту;

- родни лист новорођеног дјетета;

- доказ о старатељству над новорођеним дјететом (доставља само законски старатељ);

- текући рачун подносиоца захтјева.

Након завршене процедуре предвиђене Јавним позивом Начелник општине доноси рјешење о додјели новчане помоћи.

Непотпуни, неблаговремени и захтјеви који нису у складу са критеријумима се одбацују, односно одбијају.

 

Захтјев са потребном документацијом може се доставити лично или поштом на адресу: Општина Оштра Лука; Општинска управа; Николе Тесле бр.68; 79 263 Оштра Лука.

 

Додатне информације везане за Јавни позив могу се добити слањем упита на мејл: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli или на број телефона: 052/337-200.

Позив је отворен дана 08.12.2022.године, а рок за достављање захтјева јe 23.12.2022. године

 

Број: 02-4-17/22

Датум: 08.12.2022.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Драган Mастикоса

 

Poslednje ažurirano četvrtak, 08 decembar 2022 08:13