http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

ИНФОРМАЦИЈА - ПРИПРЕМА БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА

НАЧЕЛНИК

 

Број: 02-400-20/22

Датум: 14.07.2022. године

ИНФОРМАЦИЈА


Општина Оштра Лука почела је са актвностима везаним за пројекцију и доношење буџета за 2023. годину, те је донијела Упутство за припрему буџета за поменуту годину. Буџетске јединице функционишу у оквиру Општинске управе те ће цијелим процесом код пројекције њиховог буџета (организациона класификација) управљати Начелник општине.

Корисници буџетских средстава који немају потрошачку јединицу у оквиру буџета, а корисници су средстава гранта из Буџета општине за удружења од интереса за општину Оштра Лука (удружења којима је додијељен статус удружења од интереса за општину Оштра Лука) дужни су доставити захтјев о потребним средствима и активностима ради планирања расхода по основу ових грантова најкасније до 15.09.2022. године. Захтјев се доставља у форми прописаној Правилником о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта удружењима од интереса за општину Оштра Лука („Службени гласник Општине Оштра Лука“, број: 11/19).

Мјесне заједнице достављају информацију о пројектима које планирају спровести у току 2023. године, а у саставу исте потребно је да наведу процијењени износ потребних средстава. Информација се доставља Координатору за рад са мјесним заједницама.

Грантови за спорт и невладине организације (за кориснике грантова који немају издвојену посебну позицију у оквиру грантова) биће планирани у складу са могућностима буџета за 2023. годину. Корисницима ових грантова биће омогућено да почетком 2023. године путем јавног позива конкуришу за средства из истих грантова, након чега ће слиједити евалуација пројеката и њихов одабир за финансирање.

Упутство за припрему буџета Oпштине Оштра Лука за 2023. годину чини саставни дио ове информације, а постављено је на званичној интернет страници Општине Оштра Лука.

Ова информација биће објављена на огласној табли Општине Оштра Лука, и званичној интернет страници општине Оштра Лука: www.opstinaostraluka.org.

Достављено:

- Начелнику општине;

- WEB страници,

- Огласној табли;

- а/а.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Драган Мастикоса

Упутство за припрему буџета можете преузети на сљедећем линку:

- УПУТСТВО

 

Poslednje ažurirano sreda, 20 jul 2022 10:38