http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA - ODRŽAVANJE, FUNKCIONALNA I OPERATVNA POMOĆ ZA KNJIGOVODSTVENE PROGRAME

El. pošta Štampa PDF

Opština Oštra Luka u skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama, pokrenula je pregovarački postupak bez objave obavještenja za „Nabavku usluga održavanja, funkcionalne podrške i operativne pomoći za knjigovodstvene programe“. Predmetno programsko rješenje je proizvod dobavlјača „MEDIAPRO“ d.o.o. Prijedor i sve administratorske dozvole koje su potrebne da bi se vršile promjene na programu, održavanje istog, kao i rješavanje eventualnih problema u radu ima samo pomenuto preduzeće.

Tenderska dokumentacija vezana za predmet ove javne nabavke nalazi se u Opštinskoj upravi Opštine Oštra Luka, Oštra Luka 55, 79263 Oštra Luka i dostupna je za sve zainteresovane kandidate, a na uvid, transparentnosti radi nalazi se na kraju ove objave.

Ova informacija objavljena je u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama.

Link sa pozivom:

Poziv na pregovarački postupak za "MEDIAPRO" d.o.o. Prijedor

 

Oštra Luka, 07.02.2018. godine.

 

Poslednje ažurirano sreda, 07 februar 2018 13:03