http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Novosti

JAVNA PREZENTACIJA NACRTA PROSTORNOG PLANA

El. pošta Štampa PDF
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA OŠTRA LUKA
OPŠTINSKA UPRAVA
NAČELNIK
OBAVJEŠTENјE ZA JAVNOST
O IZLAGANјU NACRTA PROSTORNOG PLANA
OPŠTINE OŠTRA LUKA NA JAVNI UVID

Obavještava se javnost da je NACRT PROSTORNOG PLANA OPŠTINE OŠTRA LUKA izložen na javni uvid.

Nacrt plana na javni uvid je izložen u:

Poslednje ažurirano petak, 04 mart 2016 07:16 Opširnije...
 

KONAČNA RANG LISTA DOBITNIKA OPŠTINSKE STIPENDIJE ZA 2016. GODINU

El. pošta Štampa PDF

Na osnovu prispijelih prijava na konkurs za dodjelu 5 stipendija opštine Oštra Luka u 2016. godini, te nakon isteka roka za prigovore, konačna rang lista dobitnika stipendije Opštine Oštra Luka za 2016. godinu je slјedeća:

Poslednje ažurirano četvrtak, 03 mart 2016 12:08 Opširnije...
 

PRELIMINARNA RANG LISTA STIPENDISTA OPŠTINE OŠTRA LUKA ZA 2016. GODINU

El. pošta Štampa PDF

Na osnovu prispijelih prijava na konkurs za dodjelu 5 stipendija opštine Oštra Luka u 2016. godini, Komisija za dodjelu stipendija je na sjednici održanoj 05.02.2016. godine izvršila bodovanje na osnovu Pravilnika o stipendiranju studenata sa teritorije opštine Oštra Luka broj: 02-67-2/15 od 16.01.2015. Tom prilikom jednoglasno je utvrđena preliminarna rang lista kandidata i to kako slijedi:

Poslednje ažurirano petak, 05 februar 2016 13:47 Opširnije...
 

JAVNI UVID NACRTA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE OŠTRA LUKA

El. pošta Štampa PDF

Prostorni plan Opštine Oštra Luka je u procesu donošenja, a poslovi izrade istog povjereni su Institutu za građevinarstvo „IG“ Banja Luka. Trenutno se ovaj dokument nalazi u formi nacrta, te se stavlja na uvid kako bi sve zainteresovane strane mogle da dostave svoje komentare i sugestije na isti. Po završetku predviđenog perioda za javni uvid, prikupljeni komentari i sugestije će biti razmatrani i u skladu sa mogućnostima uključeni u finalnu verziju Plana, koja će biti ponuđena Skupštini opštine Oštra Luka na razmatranje i usvajanje.

Poslednje ažurirano petak, 05 februar 2016 07:04 Opširnije...
 

POKRENUTA JAVNA NABAVKA ZA KUPOVINU POLjOPRIVREDNE OPREME I MEHANIZACIJE

El. pošta Štampa PDF

Opština Oštra Luka je 22.01.2016. godine objavila javnu nabavku pod nazivom: "Nabavka polјoprivredne mehanizacije i opreme" u okviru aktivnosti na provođenju projekta pod nazivom „Kvalitetnijom opremom i mehanizacijom do kvalitetnijeg i većeg roda: Podrška proizvođačima kupine i maline na području opštine Oštra Luka“. Nabavka je objavlјena na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba; broj Obavještenja: 1158-1-1-2-3-1/16 i u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Rok za dostavlјanje ponuda je 16.02.2016. godine do 11:00 časova. Otvaranje ponuda je istog dana u 12:00 časova.

Poslednje ažurirano četvrtak, 28 januar 2016 10:43 Opširnije...
 


Strana 9 od 20