http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Novosti

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије Оштра Лука

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ


Број: 01-022-57/23

Датум: 29.05.2023.године


На основу члана 2.12, став 5. Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 7 и 8.Упутства о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 67/21, 73/21, 1/22 и 13/22 ), члана 35.став 2. алинеја 2. Статута општине Оштра Луа („Службени гласник општине Оштра Лука“, број: 6/15, 9/17), Скупштина општине Оштра Лука на 23.редовној сједници одржаној дана 29.05.2023.године, расписује:


Ј А В Н И К О Н К У Р С

за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије Оштра Лука

Poslednje ažurirano utorak, 20 jun 2023 09:03 Opširnije...
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ "ШУШЊАР"

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА

НАЧЕЛНИК

OПШТИНСКА УПРАВА

Организациони одбор Књижевних сусрета „Шушњар 2023“

 

Број: 02-633-2/23

Датум: 12.06.2023. године


На основу члана 5. став 2. Правилника о додјели награда и начину организовања Књижевних сусрета „Шушњар“ („Службени гласник Општине Оштра Лука“, број: 8/21), Организациони одбор Књижевних сусрета „Шушњар 2023“, именован Одлуком Скупштине општине Оштра Лука, број: 01-022-7/23 од 17.02.2022. године расписује:


ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу књижевнe наградe „Шушњар“ у 2023. години

Poslednje ažurirano ponedeljak, 12 jun 2023 10:09 Opširnije...
 

Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku dugoročnog kreditnog zaduženja

El. pošta Štampa PDF

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK OPŠTINE


Broj: 02-404-28/23

Datum: 04.04.2023. godine


Na osnovu Odluke o kreditnom zaduženju, broj: 01-022-70/22 od 26.07.2022. godine, Načelnik opštine raspisuje:


JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda za nabavku dugoročnog kreditnog zaduženja

Poslednje ažurirano petak, 07 april 2023 08:23 Opširnije...
 

Оглас за продају службеног моторног возила у власништву општине Оштра Лука

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА

НАЧЕЛНИК


Број : 02-410-1/23

Датум: 01.03.2023.


На основу члана 59, став 1,тачка 21 Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске број: 97/16,36/19,61/21) и Одлуке Скупштине општине Оштра Лука број: 01-022-12/23 од 17.02.2023.године о продаји путничког моторног возила марке „Киа Соренто“ ( Службени гласник Општине Оштра Лука број: 2/23) , а у вези са чланом 1.Правила о поступку провођења Лицитације за продају путничког моторног возила, Начелник општине о б ј а в љ у ј е :

О Г Л А С

за продају службеног моторног возила у власништву општине Оштра Лука

 

Poslednje ažurirano utorak, 07 mart 2023 06:50 Opširnije...
 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ДОБИТНИКА СТИПЕНДИЈЕ OПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА ЗА 2023. ГОДИНУ

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА


Број: 02-67-14/23

Датум: 27.02.2023.


ПРЕДМЕТ: КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ДОБИТНИКА СТИПЕНДИЈЕ OПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА ЗА 2023. ГОДИНУ

Poslednje ažurirano ponedeljak, 27 februar 2023 11:15 Opširnije...
 


Strana 4 od 33