http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - Dodatni radovi na vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci

El. pošta Štampa PDF

Opština Oštra Luka u skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) i članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, pokrenula je pregovarački postupak bez objave obavještenja za „Dodatne radove na vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci“.

Opština Oštra Luka već ima potpisan Ugovor o izvođenju radova na vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci sa grupom ponuđača „PRIJEDORPUTEVI“ a.d. Prijedor i „ELIM“ d.o.o. Laktaši. Međutim ispostavilo se da je neophodno izvršiti i dodatne radove koji nisu predviđeni već potpisanim ugovorom, te s toga, obzirom da su dodatni radovi tehnički i ekonomski neodvojivi od osnovnog ugovora, ugovor o izvođenju dodatnih radova će se dodijeliti ponuđaču kojem je dodijeljen osnovni ugovor.

Tenderska dokumentacija (poziv za dostavljanje početne ponude) vezana za predmet ove javne nabavke nalazi se u Opštinskoj upravi Opštine Oštra Luka, Oštra Luka 55, 79263 Oštra Luka, a na uvid transparentnosti radi nalazi se na kraju ove objave. Po dostavljanju početne ponude, sa predstavnikom pomenute grupe ponuđača biće provedeni pregovori sa ciljem postizanja konačne cijene ponude.

Ova informacija objavljena je u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama.

 

Link sa pozivom:

Poziv za dostavljanje početne cijene ponude za pregovarački postupak – na uvid

 

Poslednje ažurirano ponedeljak, 20 jun 2022 11:52