http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА СТИПЕНДИСТА ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА ЗА 2018. ГОДИНУ

El. pošta Štampa PDF

На основу приспијелих пријава на конкурс за додјелу 7 стипендија Општине Оштра Лука за 2018. години, Комисија за додјелу стипендија је на сједници одржаној 06.02.2017. године извршила бодовање на основу критеријума из Правилника о стипендирању студената са територије општине Оштра Лука („Службени гласник Општине Оштра Лука“ број: 1/15 и 1/18). Том приликом утврђена је прелиминарна ранг листа кандидата и то како слиједи:

1. Лазар (Милан) Поповић ----------------------------------------------22 бода
2. Миљана (Никола) Савић ---------------------------------------------21 бод
3. Добрила (Младан) Црномарковић ------------------------------ 20 бод
4. Милош (Вучен) Гајић -------------------------------------------------19 бодова
5. Божана (Славко) Тркуља ------------------------------------------ 18 бодова
6. Данко (Ранко) Каурин ----------------------------------------------- 18 бодова
7. Сања (Марко) Милановић ------------------------------------------ 16 бодова

________________________________________________________

8. Свјетлана (Срећко) Пантић ---------------------------------------- 16 бодова
9. Гордана (Горан) Ђукић -----------------------------------------------16 бодова
10. Милица (Славко) Бига ---------------------------------------------- 16 бодова
11. Милана (Мирко) Микан-----------------------------------------------15 бодова
12. Тијана (Милан) Љубоја --------------------------------------------- 14 бодова
13. Жељко (Рајко) Зорић ----------------------------------------------- 13 бодова
14. Андреа (Драган) Митровић --------------------------------------- 12 бодова

ОБЈАШЊЕЊЕ: Кандидати од редног броја 1 до 7 су добитници стипендије на основу прелиминарне ранг листе; кандидати од редног броја 8 до 14 нису добитници стипендије.

НАПОМЕНА: Приликом рангирања кандидата са једнаким бројем бодова Комисија се руководила чланом 10. ставом (1) и (3) Правилника, којима је прецизирано да: (1) „У случају да два или више студента имају једнак број бодова, предност има студент који студира на сљедећим студијским програмима, и то како редосљедом слиједи:

1. Медицински факултет

2. Правни факултет

3. Шумарски факултет

4. Пољопривредни факултет

5. Филолошки факултет (Страни језик).“

(3) У случају да два или више студента имају једнак број бодова, а да не студирају студијске програме са листе из става (1) овог члана, предност има студент који има већи просјек оцјена, а који се рачуна на двије децимале.

Уколико неко од кандидата који су добили стипендију у међувремену добије стипендију и другог донатора (нпр. добије стипендију Министарства просвјете и културе Републике Српске) дужан је да се једне од њих одрекне. Уколико се кандидат одрекне стипендије Општине Оштра Лука, у том случају добитник стипендије ће постати онај кандидат који је сљедећи на ранг листи, о чему ће бити благовремено обавијештен.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Драган Станар

У ПРИЛОГУ: Табела - Прелиминарна ранг листа са бројем освојених бодова по свим критеријумима

 

Poslednje ažurirano četvrtak, 08 februar 2018 08:10