http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

OSNOVNE ŠKOLE DOBILE NOVE KNJIGE

El. pošta Štampa PDF

Na području opština Oštra Luka i Sanski Most u fazi realizacije je projekat pod nazivom "Pomoć opštinama da unaprijede sistem ranog upozoravanja i podrška oporavku od poplava" , a provodi ga  Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva. Glavni cilj projekta je podrška oporavku od poplava u ove dvije lokalne zajednice te unapređenje nivoa opremljenosti i obučenosti sistema za rano upozoravanje od prirodnih katastrofa.

Kao jedan od rezultata projekta biće obnovljen uništeni bibliotekarski fond knjiga u bibliotekama i školama iz ovih opština. U skladu  sa tim, predstavnici ove organizacije su dana 17.10.2017. godine uručili donirane knjige za tri osnovne škole sa teritorije opštine Oštra Luka. Vrijednost doniranih knjiga je 14.000 KM, a one su nabavljene u skladu sa iskazanim potrebama samih škola.

U daljoj fazi realizacije ovog projekta, predviđena je nabavka i donacija opreme sistema zaštite i spašavanja, namijenjenih za rad Vatrogasne jedinice Oštra Luka i Civilne zaštite opštine, ukupne vrijednosti preko 50.000,00 KM.

Poslednje ažurirano sreda, 18 oktobar 2017 13:05