http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

El. pošta Štampa PDF

Скупштина општине Оштра Лука обавјештава све политичке странке, удружења грађана и грађане општине Оштра Лука, да је Скупштина општине Оштра Лука, на сједници одржаној дана 27.04.2017. године, донијела Одлуку о расписивању избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Оштра Лука. Одлука је ступила на снагу дана 15.05.2017. године.

Избори ће се одржати у свим мјеснима заједницама на подручју општине Оштра Лука дана 25.06.2017. године (недеља) у времену од 08:00 до 16:00 часова. Мјесне заједнице са подручја општине Оштра Лука бирају сљедећи број чланова Савјета:

Редни број

Назив мјесне заједнице

Број чланова Савјета

1.

Оштра Лука

7

2.

Усорци

5

3.

Копривна

5

4.

Будимлић Јапра

5

5.

Доња Козица

5

6.

Горња Трамошња

5

7.

Батковци

5

8.

Марини Овањска

5

Изборе за чланове Савјета мјесних заједница проводи Општинска изборна комисија Оштра Лука и бирачки одбори у складу са одговарајућим одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине, Изборног закона Републике Српске, Закона о локалној самоуправи, Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице, Статута општине Оштра Лука и Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Оштра Лука.

Кандидате за чланове савјета мјесних заједница могу предлагати:

- најмање 30 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се спроводе избори за Савјет, а мјесна заједница има до 1000 регистрованих бирача;

- најмање 50 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се спроводе избори  за Савјет, а мјесна заједница има од 1000 до 5000 регистрованих бирача;

- удружења грађана која дјелују на подручју општине Оштра Лука;

- политичке странке које на подручју општине Оштра Лука имају општински одбор или други вид организације.

Предлгачи предлажу највише онолико кандидата колико се бира чланова савјета за ту мјесну заједницу, а предложени кандидати морају да буду уписани у Централни бирачки списак  и да имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за чији се савјет кандидују.

Приликом предлагања кандидата овлаштени предлагачи морају водити рачуна о равномјерној полној заступљености у складу са Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини.

Захтјеви за овјеру кандидатских листи подносе се на прописаним обрасцима, а рок за предају кандидатских листи је 02.06.2017. године.

Овлаштени предлагачи могу предложити по једног члана бирачког одбора и њиховог замјеника за провођење избора у мјесној заједници у којој су поднијели кандидатску листу за избор чланова савјета мјесне заједнице. Попуњавање недостајућег броја приједлога за чланове бирачких одбора и њихове замјенике вршит ће Општинска изборна комисија.

Приједлози за именовање чланова бирачких одбора подносе се Општинској изборној комисији уз својеручно потписану изјаву предложеног члана бирачког одбора на прописаном обрасцу. Рок за предају приједлога за именовање за члана бирачког одбора је 12.06.2017. године.

Сви потребни подаци моду се преузети у сједишту Општинске изборне комисије, у згради Општинске управе општине Оштра Лука, канцеларија број 8. Све додатне информације могу се добити путем телефона 052/337-800.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е ОШТРА ЛУКА

Љубомир Тркуља

Прилог: Календар активности за одржавање избора за чланове савјета мјесних заједница

Poslednje ažurirano sreda, 24 maj 2017 13:36