http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА СТИПЕНДИСТА ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА ЗА 2017. ГОДИНУ

El. pošta Štampa PDF

На основу приспијелих пријава на конкурс за додјелу 6 стипендија Општине Оштра Лука за 2017. години, Комисија за додјелу стипендија је на сједници одржаној 09.02.2017. године извршила бодовање на основу критеријума из Правилника о стипендирању студената са територије општине Оштра Лука број: 02-67-2/15 од 16.01.2015. („Службени гласник Општине Оштра Лука“ број: 1/15). Том приликом утврђена је прелиминарна ранг листа кандидата, како слиједи:

1. Поповић (Милан) Лазар -------------------------------------------------24 бода

2. Савић (Никола) Миљана ------------------------------------------------ 21 бод

3. Црномарковић (Младан) Добрила ------------------------------------ 21 бод

4. Бига (Славко) Милица --------------------------------------------------- 17 бодова

5. Милановић (Марко) Сања --------------------------------------------- 16 бодова

6. Андријевић (Рајко) Биљана -------------------------------------------- 16 бодова

_________________________________________________________________________

7. Каурин (Ранко) Данко -----------------------------------------------------16 бодова

8. Тркуља (Марко) Дајана----------------------------------------------------16 бодова

9. Мастикоса (Драган) Јована---------------------------------------------- 15 бодова

10. Тркуља (Драго) Данијела ------------------------------------------------ 13 бодова

11. Црнобрња (Остоја) Мирослав ------------------------------------------ 10 бодова

12. Куриџа (Душан) Дарко --------------------------------------------------- 9 бодова

13. Дошеновић (Милан) Чедомир ----------------------------------------- 8 бодова

ОБЈАШЊЕЊЕ: Кандидати од редног броја 1 д 6 су добитници стипендије на основу прелиминарне ранг листе; кандидати од редног броја 7 до 13 нису добитници стипендије.

НАПОМЕНА: Приликом рангирања кандидата са једнаким бројем бодова Комисија се руководила чланом 10. ставом (1) и (3) Правилника којима је прецизирано да: (1) „У случају да два или више студента имају једнак број бодова, предност има студент који студира на сљедећим студијским програмима, и то како редосљедом слиједи:

1. Медицински факултет

2. Правни факултет

3. Шумарски факултет

4. Пољопривредни факултет

5. Филолошки факултет (Страни језик).“

 

(3) У случају да два или више студента имају једнак број бодова, а да не студирају студијске програме са листе из става (1) овог члана, предност има студент који има већи просјек оцјена, а који се рачуна на двије децимале.

Уколико неко од кандидата који су добили стипендију у међувремену добије стипендију и другог донатора (нпр. добије стипендију Министарства просвјете и културе Републике Српске) дужан је да се једне од њих одрекне. Уколико се кандидат одрекне стипендије Општине Оштра Лука, у том случају добитник стипендије ће постати онај кандидат који је сљедећи на ранг листи, о чему ће бити благовремено обавијештен.

Поука о правном лијеку: Кандидати имају право приговора Начелнику општине Оштра Лука у року од 8 дана од дана пријема овог Обавијештења.

У прилогу: Прелиминарна ранг листа са бројем освојених бодова по свим критеријумима.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Драган Станар

 

 

Poslednje ažurirano četvrtak, 11 maj 2017 12:48